Szukaj
 • Grzegorz Polański

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Strona (osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo posiadająca zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy).

Opłaty: Za wydanie prawa jazdy pobiera się:

opłatę za dokument prawa jazdy - 100 zł

opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy – do 30 dni od momentu złożenia wniosku. W sprawach wymagających potwierdzenia danych i informacji zawartych w zagranicznym dokumencie prawa jazdy  poprzez organ, który wydał prawo jazdy zgodnie z art. 35 KPA  do okresu oczekiwania  nie wlicza się czasu wykonania tych czynności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie);

 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.;

 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Genewie dnia 19 września 1949 roku.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek 

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm , wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.

 • kserokopia prawa jazdy

 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy

 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej

 • kserokopia karty pobytu, ważnej wizy lub inny dokument stwierdzający prawo pobytu na terytorium RP)

Do wglądu oryginał prawa jazdy  oraz dokument potwierdzający prawo pobytu lub polski dowód osobisty.


14 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com