Verification: 87cf25a154abfb9f50596f02738baf2f google.com, pub-8426126163803315, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Dlaczego jedna osoba otrzymuje stempel w paszporcie, a inna nie.

Przychodzą do mnie klienci i i pytają jak to jest, że składali razem dokumenty i jeden dostał pieczątkę, a inny nie., mimo że mieli takie same dokumenty.


Jak mawiał mój ulubiony doktor Gregory House wszyscy ludzie kłamią, świadomie lub nie. Wolę więc sprawdzić wszystko sam. I okazuje się, że niestety z reguły dokumenty były inne, lub inaczej wypełnione.


Stempel w paszporcie potwierdza złożenie wniosku bez braków formalnych czyli wszystkich dokumentów bez błędów. Jakie to dokumenty? Naciśnij odpowiedni link poniżej i poczytaj.


https://www.kartapobytu.net/kartapobytu-czasowego

https://www.kartapobytu.net/karta-pobytu-sta%C5%82ego


Ale ważne jest nie tylko jakie, ale też jak wypełnione

Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy warto wypełniać prawidłowo i uważnie. Najczęstsze błędy to brak pełnego podpisu. Często też podpis jest nieczytelny . Zdarzają się pracodawcy - nawet polscy-, którzy mylą pieczątkę imienną z pieczątką firmową na której jest imię i nazwisko pracodawcy, rozumiane jako nazwa firmy.

Kolejnym elementem jest zgodność załącznika numer 1, umowy i informacji starosty. Elementy tam zawarte takie jak ilość godzin pracy , stanowisko i wynagrodzenie powinny sobie odpowiadać, a nie być różne.

Jest to bardzo częsty powód kłopotów i opóźnienia spraw. Dlatego lepiej 2 razy sprawdzić , niż zmieniać.


Podobnie z umową najmu. Sprawdź czy jesteś wpisany do umowy, czy jest w niej data początku i końca najmu, suma którą płacisz oraz podpisy wszystkich osób wymienionych w umowie.


Na ZUS ZUA powinna być pieczątka pracodawcy lub potwierdzenie wysłania go przez system PUE.


Jeśli nie jesteś pewny, że masz poprawne dokumenty przyjdź do nas sprawdzimy to za ciebie.


Jeśli jednak jesteś pewny, że złożyłeś poprawne dokumenty to żądaj i domagaj się stempla w paszporcie lub zaświadczenia o złożeniu wniosku


Przepisy, które dają podstawę do stempla ewentualnie wydania zaświadczenia, to:

art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach:

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

art. 217 §§ 1 i2 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.


Masz pytania? Pisz do nas office@advonetexpert.pl lub dzwoń od poniedziałku do piątku od 9.15 do 17.00 pod numer 795 889 889 lub 508 082 176.

12 wyświetlenia
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com