Szukaj
  • Grzegorz Polański

Czy obcokrajowiec może wziąć w Polsce kredyt?


Polska przyciąga do siebie coraz więcej obcokrajowców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców długoterminowe zezwolenie na pobyt posiada ponad 400 tys. osób, z których połowa to Ukraińcy. Wpływa to na zmiany – także w bankach. Oferty kredytów są teraz dostępne również dla obcokrajowców, ale decyzja pozytywna będzie możliwa po spełnieniu kilku warunków.


Kredyt dla obywatela państwa spoza UE

  • Kilka lat temu nie było możliwości, by cudzoziemiec spoza UE dostał kredyt, chyba że otrzymałby obywatelstwo polskie. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Ubiegający się o kredyt powinien przedłożyć: kartę stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt czasowy,

  • ważny paszport i wizę,

  • meldunek na terenie RP,

  • PESEL (opcjonalnie).

Pobyt czasowy jest oczywiście mniej korzystną z punktu widzenia kredytu opcją. Najlepiej, jeśli wnioskodawca udowodni, że przebywa na terenie Polski przynajmniej od roku. Wiele zależy też od kwoty kredytu i okresu spłaty. Bank będzie badał też dochody – ich wysokość i regularność.

Inne warunki kredytu Oprócz powyższych obcokrajowcy muszą spełnić wymogi formalne takie jak Polacy. Analitycy wezmą pod lupę umowę, wiążącą z pracodawcą (najlepiej widziana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, a najgorzej umowa o dzieło), wysokość i stałość dochodów, przy dłuższym okresie spłaty rodzaj wykonywanej pracy (czy jest to praca sezonowa), historię kredytową oraz bieżące zobowiązania.

Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej współpracują z podobnymi sobie instytucjami w innych krajach – także na terenie Ukrainy. Ułatwi to weryfikację wnioskodawcy. Jeśli jednak będą problemy z uzyskaniem danych, bank poprosi o raport kredytowy.

Obcokrajowiec ma większe szanse na pozytywną decyzję, jeśli są przesłanki, że zadomowił się w Polsce – posiada aktywny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy czy kartę debetową lub kredytową i regularnie spłaca zobowiązania. Dużym plusem będzie zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski.

Istotną sprawą jest też to, by bank i wnioskodawca dobrze się zrozumieli. Niektóre oddziały obsługują klientów w języku rosyjskim i ukraińskim. Jeśli obcokrajowiec nie jest biegły w języku polskim, a jego znajomość angielskiego też jest niewystarczająca, to powinien postarać się o pomoc tłumacza. Dokumenty do weryfikacji powinny mieć polską wersję.

73 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com