Karta Pobytu - Legalizacja Pobytu Wrocław

Legalizacja pobytu w Polsce wiąże się z uzyskaniem Kraty Pobytu. To dokument, który wydaje się Cudzoziemcom, aby potwierdzić zezwolenie na ich pobyt w kraju. W okresie ważności umożliwia on przekraczanie granicy bez konieczności posiadania wizy. Ponadto Karta Pobytu pozwala na swobodne podróżowanie po terytoriach państw znajdujących się w strefie Schengen. Podczas legalizacji pobytu w Polsce należy określić, na jakiej zasadzie pragnie się przebywać w kraju, mając do wyboru:

  • pobyt czasowy w Polsce;

  • pobyt stały w Polsce;

  • pobyt Rezydenta Długoterminowego UE.

Wielu cudzoziemców, którzy pozostają w naszym kraju na stałe ubiega, się o polskie obywatelstwo. Pomagamy naszym Klientom w załatwieniu formalności w każdym z tych przypadków.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Ubieganie się o Kartę Pobytu to dla Cudzoziemca dość zawiła procedura. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące prawnego zatwierdzenia pobytu i zatrudnienia na terenie Polski często ulegają zmianie. Ma to związek przede wszystkim z koniecznością dostosowania polskiego ustawodawstwa do kodyfikacji unijnych – wspólnych dla wszystkich państw członkowskich. Nawiązując współpracę z naszym biurem, Klienci mają dostęp do informacji na temat aktualnych zasad w zakresie przepisów imigracyjnych. Jesteśmy specjalistami w uzyskiwaniu pozwolenia na czasowy bądź stały pobyt w naszym kraju, dlatego warto nam zaufać.